Zweden Info

...de grootste Nederlandstalige website over Zweden

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte


Bostadsrätt

E-mailadres Afdrukken

Droom je ervan je eigen huis te hebben. Een 'bostadsrätt' kan een alternatief zijn. Dan heb je een woning (meestal een appartement) in eigendom waar je zelf over beschikt. Voor een 'bostadsrätt' betaal je naast een vaste prijs voor het eigendom ook een lidmaatschap, vergelijkbaar met huur, aan een vereniging.

Eigendomsrecht appartement

Als je een 'bostadsrätt' koopt wordt je tevens lid van een bewonersvereniging en krijg je ook een aandeel in die vereniging. Je hebt het recht in je appartement te wonen en draagt de verantwoordelijkheid voor onderhoud en reparaties daarin. Je hebt het recht je appartement aan wie dan ook te verkopen. De 'nieuwe' koper moet echter wel worden geaccepteerd door de bewonersvereniging. De eisen aan een nieuwe bewoner zijn vastgelegd in het regelement van de bewonersvereniging. Als je aan die eisen voldoet maar desondanks toch wordt geweigerd kun je het probleem voorleggen aan de Huurraad.

De vereniging is eigenaar van het gebouw

Een bewonersvereniging is een economische vereniging die bestuurd wordt volgens de 'bostadsrätts'-wet en haar eigen regelementen. De leden zijn eigenaar van en dragen zorg voor het onderhoud van het gebouw, de grond eromheen en de gemeenschappelijke ruimten. Gezamenlijk neemt men besluiten inzake regelementen, service-niveau en maandelijkse woonlasten. Een bestuur wordt jaarlijks op de verenigingsvergadering gekozen. Een bewonersvereniging heeft geen winstoogmerk.

Woonlasten

Maak vooraf een goede berekening van de woonlasten zodat je zeker weet dat je je het appartement kunt veroorloven. Naast de kosten die je aan de vereniging betaalt, betaalt je in de meeste gevallen ook nog de elektriciteit en soms het water en de verwarming apart. Het is ook verstandig om te kontroleren of het schoonmaken van de trappenhuizen en het eventuele sneeuwruimen in de contributie begrepen zijn of apart betaald moeten worden. Heb je geld geleend voor het appartement dan dien je de kosten aan rente en aflossing natuurlijk ook in je berekening op te nemen.

De waarde van het bostadsrätt

De waarde van het 'bostardsrätt' is afhankelijk van o.a. de volgende faktoren :

 • Als de contributie aan de vereniging relatief laag is dan zal de prijs van het appartement vaak hoog zijn en omgekeerd.
 • Hoe is de ligging van het appartement?
 • Hoeveel schulden heeft de vereniging?
 • Wat zijn de kosten van de vereniging voor beheer en onderhoud?
 • Zijn er grote en goede gemeenschappelijke ruimten?
 • Zijn er winkels in het pand gevestigd die huur betalen?

Tips voor het kopen

Voor het kopen van een böstadsrätt moet je o.a. op de volgende zaken te letten :

 • Probeer een beeld te krijgen van de kosten voor de vereniging in de toekomst. Hoe is het gesteld met de riolering, de buitenmuren, de apparatuur in de wasruimten, wil men een lift installeren etc.
 • Is er geld gereserveerd voor onderhoud of komt eventueel onderhoud direkt tot uiting in de hoogte van de contributie?
 • Neem kontakt op met de woordvoerder van de vereniging en stel al je vragen.
 • Kontroleer of de verkoper al zijn verplichtingen aan de vereniging heeft voldaan. Is dit niet het geval dan kan je gedwongen worden door de vereniging je appartement te verkopen.
 • Bestudeer de regelementen van de vereniging nauwkeurig zodat je jouw verantwoordelijkheden maar ook die van de vereniging kent.
 • Bestudeer de huidge economische situatie van de vereniging, maar a.d.h.v. de jaarrapporten ook die van de voorgaande jaren.

Kontrakt

Als je eenmaal besloten hebt een appartement te kopen wordt er een kontrakt opgemaakt. Vaak betaal je bij ondertekening een handgeld variërend van 10-20% van de koopprijs. In het kontrakt is uiteraard dit handgeld vermeld, maar ook bijv. de opleverdatum. Je kunt ook ontbindende verklaringen laten opnemen voor het geval je de financiering niet rond krijgt of voor het geval je door de vereniging niet geaccepteerd wordt als lid.

Verkopen

Bij het verkopen dien je melding te maken van alle fouten die je kent of vermoedt in het appartement. Je dient ook de koper te helpen bij het verkrijgen van inzicht in de economische situatie van de vereniging en de toekomstplannen. De koper heeft de plicht om het appartement visueel te onderzoeken. Als je echter fouten kent en die niet meldt (bijv. vochtschade) kunt je later verplicht gesteld worden alsnog voor de kosten van reparatie op te draaien.

Makelaar

Bij de verkoop of aankoop van een bostadsrätt kun je je laten bijstaan door een makelaar.

 

Nieuwsflits

16-02-2014 - MALÅ - De Zweedse post heeft noodgedwongen brieven met poep verstuurd. Bij het sorteren van de post kwamen medewerkers erachter dat iemand het was gelukt om poep in de brievenbus te doen. Dat meldt The Local. "We vinden soms wel rare dingen in de brievenbus, maar hier had ik nog nooit van gehoord", zegt een woordvoerder. De post besloot de brieven toch rond te brengen, in een plastic tasje en met een briefje erbij. De schatting is dat zestig mensen post met poep hebben gekregen. De Zweedse post heeft aangifte gedaan, maar het zal moeilijk worden om de dader te vinden.