Zweden Info

...de grootste Nederlandstalige website over Zweden

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Wonen & werken Onderwijs in Zweden

Onderwijs

Het Zweedse onderwijssysteem bestaat uit de volgende typen onderwijs:

 • Kleuteronderwijs (Förskoleverksamhet)
 • Voorbereidende klas (Förskoleklass)
 • Basisonderwijs (Grundskoleutbildning)
 • Buitenschoolse opvang (Skolbarnomsorg)
 • Gymnasium (Gymnasieutbildning)
 • Volkshogeschool (Folkhögskola)
 • Universiteit / hogeschool (Universitet / (yrkes-)högskola)
 • Volwasseneneducatie (Vuxenutbildning)

Bron: SkolverketKleuteronderwijs

E-mailadres Afdrukken

Kleuteronderwijs is een verzamelnaam voor een 3-tal werkzaamheden die zich richten op kinderen die nog niet naar school (voorbereidende klas of verplicht basisonderwijs) gaan:

 • Kleuterschool
 • Pedagogische zorg
 • Open Kleuterschool

Het kleuteronderwijs heeft samen met de buitenschoolse opvang een dubbele taak. Het moet een goede basis vormen voor de opgroei van het kind en de ontwikkeling en het leren stimuleren. Daarnaast moet het de ouders de mogelijkheid bieden om het ouderschap met werk of studie te combineren.

De gemeenten zijn verplicht om kleuteronderwijs te bieden aan kinderen vanaf 1 jaar:

 • Wanneer de ouders werken of studeren
 • Wanneer de ouders werkeloos zijn of ouderschapsverlof hebben voor minimaal 3 uur per dag of 15 uur per week.

De gemeente binnen redelijke grenzen rekening te houden met de wensen van de ouders op gebeid van de zorg.

De gemeente is verder verplicht:

 • Minimaal 525 uur gratis kleuteronderwijs te bieden aan alle kinderen vanaf het jaar waarin het kind 3 jaar wordt.
 • Kleuteronderwijs te bieden aan kinderen met speciale behoeften als daarin niet op een ander manier kan worden voorzien.

De open kleuterschool richt zich op kinderen die niet zijn ingeschreven bij een kleuterschool en hun ouders of begeleiders. De open kleuterschool kan ook een complement van de pedagogische zorg zijn.

 

Basisonderwijs

E-mailadres Afdrukken

In Zweden zijn alle kinderen tussen 7 en 16 jaar leerplichtig. De leeftijd waarop gestart wordt in het basisonderwijs is flexibel. Kinderen kunnen op 6, 7 of 8-jarige leeftijd beginnen.

Het basisonderwijs  is verplicht en gratis.

De opleiding is overal in het land gelijkwaardig en vormt de basis voor voortgezette opleidingen.

Onder het basisonderwijs vallen de volgende schooltypen:

 • Basisschool
 • Sami-school
 • Speciale basisschool
 • Bijzondere basisschool
 

Gymnasium

E-mailadres Afdrukken

Alle kinderen in Zweden hebben na het afsluiten van het basisonderwijs recht op een 3-jarige gymnasiumopleiding. Deze opleiding legt de basis voor verdere studies of een baan.

Tot de gymnasiumopleiding worden de gewonen en bijzondere gymnasia gerekend. De bijzondere gymnasia richten zich tot kinderen met een ontwikkelingsstoornis die daardoor op een gewoon gymnasium niet terecht kunnen.

De gymnasiumopleiding bestaat uit verschillende programma’s:

 • 17 nationale 3-jarige programma’s, onderverdeeld in verplichte, vrijwillige, individuele keuzes, kernvakken en projectwerk.
 • Individuele programma’s voor leerlingen met speciale behoeften, zoals bijvoorbeeld gedeeltelijke praktijkopleidingen.
 • Speciale lokale programma’s die vakken uit verschillende nationale programma’s combineren.
 

Universiteit / hogeschool

E-mailadres Afdrukken

Zweedse universiteiten en hogescholen bieden een groot aantal op zichzelf staande cursussen en opleidingsprogramma’s:

Opleidingen worden op 3 elkaar opvolgende niveaus gegeven:

 • Basis (3 jaar)
 • Gevorderd nivå (1-2 jaar)
 • Onderzoeker (2-4 jaar)

Het gewicht van een cursus of een opleidingsprogramma wordt gegeven in studiepunten. Een semester komt overeen met 30 studiepunten, een studiejaar met 60 studiepunten.

Alle opleidingen op hogescholen worden gegeven in de vorm van cursussen. Een cursus levert normaalgesproken tussen de 7,5 en 30 studiepunten.

 

Voorbereidende klas

E-mailadres Afdrukken

De voorbereidende klas is een vrijwillige schoolvorm die de ontwikkeling en het leren stimuleert en de basis voor de verdere scholing van het kind legt.

In de voorbereidende klas wordt de brug geslagen tussen de kleuterschool en de basisschool. Een belangrijke doelstelling is om de werkzaamheden van de kleuterschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten.

 

Buitenschoolse opvang

E-mailadres Afdrukken

Buitenschoolse opvang is de verzamelnaam van een 3-tal werkzaamheden die zich richten op schoolgaande kinderen (voorbereidende klas of basisschool) tot een leeftijd van 12 jaar:

 • Kinderdagverblijf
 • Pedagogische zorg
 • Open kinderdagverblijf.

De buitenschoolse opvang heeft samen met het kleuteronderwijs een dubbele taak. Het moet een goede basis vormen voor de opgroei van het kind en de ontwikkeling en het leren stimuleren. Daarnaast moet het de ouders de mogelijkheid bieden om het ouderschap met werk of studie te combineren.

De gemeenten zijn verplicht om aan kinderen waarvan de ouders werken of studeren een plaats te bieden op een kinderdagverblijf of in de pedagogische zorg. Tevens dient de gemeente binnen redelijke grenzen rekening te houden met de wensen van de ouders op gebeid van de zorg.

Voor kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar kan de zorg ook geboden worden in de vorm van een open kinderdagverblijf.

 

Volkshogeschool

E-mailadres Afdrukken

Er zijn 148 volkshogescholen in Zweden. Iedere volkshogeschool bepaalt zelf welke cursussen er worden aangeboden en hoe deze cursussen worden gegeven. De cursussen zien er daarom niet overal hetzelfde uit.

Er zijn verschillende soorten cursussen: eenjarige cursussen, korte cursussen, zomercursussen of cursussen op afstand. De langere cursussen kunnen worden onderverdeeld in:

 1. Algemene cursussen als alternatief voor volwasseneneducatie. De cursussen zijn vergelijkbaar met en gelijkwaardig aan de vakken zoals die op de basischool en het gymnasium worden gegeven.
 2. Bijzonder cursussen die gericht kunnen zijn op:
  • Speciale interesses (muziek, kunst, milieu)
  • Vakgebieden (spelbegeleider, behandelassistent, tekenspraak tolk)
  • Groepen (gehandicapten, immigranten)

Informatie over het gehele cursusaanbod kun je vinden op de website: http://www.folkhogskola.nu/

 

Volwasseneneducatie

E-mailadres Afdrukken

De Zweedse volwasseneneducatie wordt in veel verschillende vormen georganiseerd door veel verschillende instanties. De educatie varieert van opleidingen georganiseerd door rijk en gemeenten tot opleidingen georganiseerd door bedrijven en instellingen.

Tot het openbare volwasseneducatie behoren:

 • Gemeentelijke volwasseneneducatie op het niveau van basisschool en gymnasium
 • Bijzondere volwasseneneducatie voor mensen met speciale behoeften
 • SFI (Svenska för invandrare)
 Nieuwsflits

16-02-2014 - MALÅ - De Zweedse post heeft noodgedwongen brieven met poep verstuurd. Bij het sorteren van de post kwamen medewerkers erachter dat iemand het was gelukt om poep in de brievenbus te doen. Dat meldt The Local. "We vinden soms wel rare dingen in de brievenbus, maar hier had ik nog nooit van gehoord", zegt een woordvoerder. De post besloot de brieven toch rond te brengen, in een plastic tasje en met een briefje erbij. De schatting is dat zestig mensen post met poep hebben gekregen. De Zweedse post heeft aangifte gedaan, maar het zal moeilijk worden om de dader te vinden.